Ex-Yahoo Bonforte lands at xobni as CEO

The eagle landed for former Yahoo VP Jeff Bonforte this week when xobni announced he was joining as CEO.
I know Jeff as a passionate, get it done kind of guy who works hard but doesn’t take things too seriously all the time; this team was smart to snap him up and give him something to do that can ship and scale, big time.

Latest Comments

  1. GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG says:

    Giải pháp văn phòng chia sẻ (Virtual Office), công nghệ tiên tiến, thích hợp cho: thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD, giúp giảm chi phí tối đa cho doanh nghiệp, tại cao ốc 19 tầng Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 (có sẵn line điện thoại, Fax, vào hoạt động ngay).Giá thuê văn phòng chỉ từ 50 USD/1 công ty/tháng.
    Liên hệ (08 ) 2200911 hoặc website http://www.goffice.vn

Latest Comments

Comments are closed.